close
تبلیغات در اینترنت
مزایدات

gashtenavid

[Profile_About]

مناقصات

 

مناقصات

 

روش های مختلفی برای تهیه و خرید خدمات و کالاها مورد نیاز سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی موجود است . یکی از این روش ها برگزاری مناقصات است .

مناقصه چیست ؟

فرآیندی است که طی آن شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی خدمات و کالاها مورد نیاز خود را با مسابقه بین تولید کنندگان و ارایه دهنده گان خدمات خود تهیه می کنند . هر شرکت و یا فردی که پایین ترین قیمت را ارایه بدهد برنده مناقصه می باشد . بین مناقصه و مزایده تفاوت هایی وجود دارد که ما نباید آن ها را با هم اشتباه بگیریم . در مناقصه خریدار تقاضا می کند و فروشنده قیمت می دهد و در مزایده فروشنده تقاضا می کند و خریدار قیمت می دهد .

مناقصه نیز دارای انواع مختلف است که به آن ها اشاره می کنیم .

مناقصات از نظر مراحل انجام کار

منافصات یک مرحله ای : در این نوع از مناقصه ,مناقصه گذار تشخیص می دهد که پیشنهاد های ارایه شده نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی ندارد و با توجه به این موضوع در همان جلسه اول پاکت های پیشنهادی باز می شوند وبرنده مناقصه مشخص می شود .

مناقصه دو مرحله ای : در این نوع مناقصه  با تشخیص مسئول مناقصه کمیته ای برا ی ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهاد ها تشکیل می شود . این کمیته نتایج ارزیابی های خود را به مسئول گزارش می دهند و با توجه به این گزارشات پیشنهاد هایی که امتیاز های لازم را از این نظر کسب کردند از نظر مالی نیز مورد بررسی قرار می گیرند و برنده مناقصه معرفی می شود .

مناقصات از نظرنوع دعوت از مناقصه گران

مناقصه محدود : در این مناقصه با تشخیص مسئول برگزاری مناقصه , مناقصه به صورت عمومی بنا به دلایلی مطرح نمی شود و دعوت از مناقصه گران به صورت ارسال دعوت نامه به شرکت های دارای صلاحیت صورت می گیرد .

مناقصه عمومی : در این مناقصه آگهی مناقصه به صورت عمومی پخش می شود و مناقصه بین شرکت کنندگان صورت می گیرد .

مناقصه دارای معایب و مزیت هایی است و از مزایای آن این است که شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی برگزار کننده آن می توانند خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کم ترین قیمت تهیه بکنند . البته مناقصه دارای معایبی نیز می باشد یکی از این معایب این است که پیشنهاد دهنده گان برای این که بتوانند قیمت پایین تری را پیشنهاد بدهند ممکن است از کیفیت کالا و خدمات مورد مناقصه کم بگذارند .

پیشنهاد دهنده گان نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند که قیمتی که می دهند نباید از قیمت واقعی که برای تولید کالاها و یا ارایه خدمات کم تر باشد که در این صورت ضرر می کنند و ممکن است دچار ورشکستی بشوند . شکست در انجام مناقصه برای پیمانکارن به عنوان کانامه کاری بد محسوب می شود بنابراین باید هنگام پیشنهاد قیمت به این موضوعات توجه لازم را داشته باشند تا دچار مشکل نشوند .

 

یک از روش هایی که می توان برای تامین کالا و یا خدمات مورد نیاز مورد استفاده قرار داد روش مناقصه است . ما در این جا به توضیح مناقصه می پردازیم .

سایت مناقصه

 

سایت مناقصه

 

یکی از روش های تهیه کالاها و خدماتی که شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی نیاز دارند مناقصه است .برای اطلاع از این مناقصه ها می توانیم به  سایت مناقصه مراجعه کنیم . البته برخی از این مناقصه در روزنامه ها نیز آگهی می شوند . ما در این جا به طور مفصل مناقصه را شرح می دهیم .

مناقصه چیست ؟

مناقصه فرآیندی است که طی آن مناقصه گذار خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را بین شرکت های تولید کنند و یا ارایه دهنده خدمات به مسابقه می گذارند . در مناقصه فرد و یا شرکتی برنده است که پایین ترین قیمت را پیشنهاد بدهد . مناقصه و مزایده با هم متفاوت اند در این دو جای خریدار و فروشنده با هم جابه جا می شود . در مناقصه خریدار تقاضای خود را مطرح می کند و فروشنده قیمت را پیشنهاد می دهد در مزایده فروشنده تقاضا می دهد و خریداران قیمت را پیشنهاد می دهند. مناقصه ها هم انواع مختلفی دارند که به برخی از  آن ها اشاره می کنیم .

انواع مناقصه

انواع مناقصه از لحاظ مراحلی که مورد بررسی قرار می گیرد :

-          مناقصه تک مرحله ای : در این نوع از مناقصه در همان جلسه اول پاکت های پیشنهادی باز می شوند و برنده مناقصه مشخص می شود . در اینوع مناقصه مناقصه گزار تشخیص می دهد که پیشنهاد ها نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی ندارند .

-          مناقصه دو مرحله ای : در این نوع از مناقصه به تشخیص مناقصه گزار پیشنهاد ها مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند . برای این امر کمیته ای برای ارزیابی تشکیل می شود و نتیجه ارزیابی ها را به مسئول مناقصه گزارش می دهند . با توجه به این گزارشات پیشنهاد هایی که امتیاز لازم از نظر فنی را کسب می کنند مشاهده می شوند و مورد ارزیابی مالی قرار می گیرند و برنده مناقصه انتخاب می شود .

مناقصه از نظر نوع دعوت از مناقصه گران

-          مناقصه عمومی : در این نوع مناقصه به صورت عمومی در روزنامه ها و آگهی های عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد . در این نوع مناقصه همه از برگزاری مناقصه اطلاع پیدا می کنند .

-          مناقصه محدود : در این نوع از مناقصه مسئول مناقصه تشخیص می دهد به دلایلی مناقصه به صورت عمومی برگزار نشود . در این روش به شرکت های دارای صلاحیت دعوت نامه هایی ارسال می شود و به این طریق مناقصه انجام می شود .

از مزایا و معایب مناقصه چیست ؟

مناقصه برای سازمان های خصوصی و دولتی انجام دهنده آن دارای مزیت هایی است . این مزیت ها است که آن ها را ترغیب می کند که این کار را انجام بدهند . البته برخی سازمان های دولتی ملزم هستند که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از این روش تهیه کنند .  یکی از این مزیت ها این است که باعث می شود شرکت های مناقصه گذار به خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با پایین ترین قیمت تهیه کنند .

از معایب مناقصات این است که شرکت ها تمرکز خود را بر روی کمیت می گذارند  و از کیفیت می کاهند تا به قیمت پایین برسند و در مناقصه برنده بشوند .